AVÍS LEGAL

Informació legal d’Apartaments Voralmar Mas d'en Gran

INFORMACIÓ GENERAL

Pot cancel·lar la reserva de forma gratuïta fins a 5 dies abans de la data d'entrada. L'establiment cobrarà el preu total de la reserva si cancel·la durant els 5 dies anteriors a la data d'entrada.

Si no es presenta, l'establiment cobrarà el preu total de la reserva.

Se li cobrarà per avançat el preu total de la reserva durant els 5 dies anteriors a la data d'arribada, mai se li cobrarà abans d'aquests 5 dies.

L’establiment cobrarà un import fix de 150€ per apartament el dia de l’arribada en concepte de dipòsit, import parcialment reemborsable.

Grups menors de 25 anys l’establiment els cobrarà 100€ per persona en concepte de dipòsit, import parcialment reemborsable.

ATENCIÓ: La recepció esta centralitzada a Voralmar Mas d'en Gran Apartaments, a la Avgda. Diputació 170 Esc. D 1º-3ª. 


Taxes Establiments Turístics (Llei 5/2012 Generalitat de Catalunya)

Impost sobre les estades en establiments turistics, aprovat per la llei 5/2012 del 20 de març de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turistics, rev. DOGC nro. 7340 de data 30-03-2017.

Tarifa per persona i dia, amb un màxim de 7 dies en habitatges d'ús turístic es de 0,90 € + IVA.

 


AVÍS LEGAL


Benvinguts a VORALMAR-MAS d'en GRAN APARTAMENTS


Aquesta política de privacitat s'aplicarà a la navegació al nostre lloc web, així com a la contractació i gestió de la seva estada en els nostres apartaments Voralmar Mas d'en gran (d'ara en endavant, els "apartaments VORALMAR").

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

El responsable del tractament de les seves dades personals és FARCAM GESTIÓ, S.L.U., domiciliada a Barcelona, Travessera de Gràcia, 18-20, 4o 1a, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 44072, foli 92, full número B-446421, CIF número B-66109562, adreça de correu electrònic reservas@voralmar-masdengran.es (d'ara endavant, "FARCAM GESTIO")

 

Quines dades personals recopilem sobre vostè?

Dades identificatives. Nom i cognoms, adreça postal i electrònica i número de telèfon.

Informació de pagament. Dades bancàries que ens faciliteu en el moment del pagament d'una reserva i/o qualsevol altre concepte relacionat amb la vostra estada als apartaments VORALMAR.

Qualsevol dada que voluntàriament enviïs a la nostra adreça de correu electrònic reserves o a través del formulari de contacte al nostre lloc web

Qualsevol informació que vostè comparteixi voluntàriament públicament a les xarxes socials de APARTAMENTOS VORALMAR. Aquesta informació estarà subjecta a la política de privacitat de la xarxa social en què la compartiu, per la qual cosa us recomanem que revisar la configuració de privadesa del vostre perfil.

 

Com obtenim les seves dades personals?

Les dades que tractem són:

Els que ens faciliteu en el moment de la reserva

Aquelles que vostè enviï voluntàriament a la nostra adreça de correu electrònic reservas@voralmar-masdengran.es o a través del formulari de contacte al nostre lloc web

Els que vostè comparteix voluntàriament a les xarxes socials.Tractem dades de menors d'edat?

FARCAM GESTIO requereix l'accés a les dades identificatives (nom, cognoms i data de naixement) de menors de 14 anys d'edat allotjats als apartaments VORALMAR, amb la finalitat de gestionar la seva reserva i/o estada. FARCAM GESTIO haurà d'informar el progenitor/tutor o representant legal sobre el tractament de les mateixes, i sol·licitarà les autoritzacions i consentiments necessaris per a aquesta finalitat.

A més, si comparteixes imatges a les nostres xarxes socials en què es comparteixin nens menors de 14 anys, hauràs d'assegurar-te que tens l'autorització prèvia del pare/mare/tutor/a o representant legal del menor.

FARCAM GESTIO es reserva el dret a sol·licitar-li en qualsevol moment l'acreditació d'aquesta autorització.


Per a què tractem les seves dades personals? Objecte i legitimació


FARCAM GESTIO pot les seves dades personals per als següents propòsits:


Finalitat: facilitar-li la informació que ens sol·licita sobre els nostres serveis, en el marc de la nostra gestió empresarial.


Legitimació: el nostre interès legítim per atendre adequadament la seva sol·licitud d'informació.


Així mateix, quan la informació sobre els nostres serveis sigui proporcionada per correu electrònic, FARCAM GESTIO rep el consentiment previ de l'interessat. Pot revocar aquest consentiment en qualsevol moment enviant un correu electrònic a la següent adreça: reservas@voralmar-masdengran.es


Finalitat: garantir la correcta gestió de la seva reserva i/o allotjar-se als apartaments VORALMAR.


Legitimació: l'execució del corresponent contracte de prestació de serveis, així com el compliment de les nostres obligacions legals derivades.


Finalitat: FARCAM GESTIO utilitza les xarxes socials de Apartaments VORALMAR per fer publicitat dels seus serveis.


Legitimació: En compartir les teves dades a les nostres xarxes socials, acceptes expressament i ens autoritzes a reproduir-los i comunicar-ho públicament en aquestes xarxes per als fins expressats anteriorment.

Pot revocar aquest consentiment en qualsevol moment enviant un correu electrònic a la següent adreça: reservas@voralmar-masdengran.es


Si no està interessat en el tractament de les seves dades a través de les xarxes socials d'APARTAMENTS VORALMAR en els termes expressats anteriorment, no es pot compartir.

En el cas que FARCAM GESTIO necessiti tractar les seves dades per a finalitats diferents a les esmentades anteriorment, sol·licitarà el seu consentiment exprés per a això, que podrà revocar en qualsevol moment de forma unilateral.

 

Butlletins informatius i comunicacions comercials

FARCAM GESTIO podrà enviar butlletins i comunicacions comercials a aquells usuaris que prèviament hagin donat el seu consentiment exprés per a això. La informació d'aquests butlletins i comunicacions consistirà en newsletters, activitats i promocions.

L'usuari tindrà la possibilitat de sol·licitar el cessament de l'enviament d'aquestes newsletters i comunicacions en els termes previstos en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació, i de revocar el seu consentiment unilateralment, també en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a la següent adreça:

o donar-se de baixa directament a la part inferior dels Butlletins enviats a la secció de cancel·lar.


Qui té accés a les seves dades personals?

Les seves dades personals només es comunicaran a aquelles persones o entitats que necessitin accedir-hi en el marc del tractament detallat en els apartats anteriors (processadors de dades). En qualsevol altre cas, abans de transferir les seves dades a terceres persones li demanarem el seu consentiment.

FARCAM GESTIO vetllarà perquè els processadors de dades garanteixin el compliment de la normativa de protecció de dades, preservant la seguretat i confidencialitat de la informació.


Transferències internacionals de dades personals

En el marc de la gestió empresarial de la companyia, FARCAM GESTIO pot ordenar el tractament de les dades identificatives dels seus clients (nom i cognoms, número de telèfon i adreça de correu electrònic) a determinats proveïdors de serveis de màrqueting. Aquest tractament inclou l'accés d'aquests prestadors de serveis i, de vegades, l'emmagatzematge de les dades de contacte dels clients en els servidors ubicats fora de l'Espai Econòmic Europeu, que constitueix una transferència internacional de dades personals. FARCAM GESTIO garanteix que, en qualsevol cas, les transferències internacionals de dades de contacte amb el client es duen a terme en compliment d'almenys un dels requisits següents:

Els servidors en què s'emmagatzemen les dades són propietat d'una entitat adherida a l'acord EU-US Privacy Shield. Per a més informació sobre els participants, el contingut i l'abast de l'acord, consulteu el següent enllaç:


La transferència internacional es fa a països amb un nivell de protecció comparable al de la Unió Europea, sota una decisió d'adequació de la Comissió Europea, clàusules contractuals estàndard i/o mecanismes de certificació.

Si vol conèixer més sobre les transferències internacionals de dades personals que FARCAM GESTIO realitza en el context de la seva activitat de gestió empresarial, pot posar-se en contacte amb la següent adreça de correu electrònic: reservas@voralmar-masdengran.es


Quant de temps conservem les seves dades?

Les seves dades personals es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir amb els fins per als quals van ser recollits. Passat aquest temps, FARCAM GESTIO procedirà a eliminar-los dels seus sistemes, sense perjudici de la possibilitat de retenir-los, limitant el seu tractament a l'exercici i defensa de reclamacions, en els termes previstos per la legislació aplicable.


Quines mesures de seguretat apliquem al tractament de les seves dades?

FARCAM GESTIO implementa les mesures de seguretat per garantir la confidencialitat, la disponibilitat i la resiliència dels sistemes de tractament de dades personals. També realitzem processos de verificació i avaluació de les mesures tècniques i organitzatives implementades, amb la finalitat de garantir en tot moment la seguretat de les dades personals.


Quins són els teus drets?

Podrà exercitar els drets que s'enumeren a continuació enviant un correu electrònic a la següent adreça: reservas@voralmar-masdengran.es


Sol·licitar, en qualsevol moment, que FARCAM GESTIO confirmi Si vostè està tractant les seves dades personals o no.

Accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres causes, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits.

En determinats casos, sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, només conservarem les seves dades per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, oposar -vos al tractament de les vostres dades.

Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Revocar el consentiment que, si escau, hagi atorgat per al tractament de les seves dades per part de FARCAM GESTIO.

Presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de protecció de dades.


Apartaments Voralmar Mas d'en Gran
Apartaments Voralmar Mas d'en Gran
Apartaments Voralmar Mas d'en Gran
Apartaments Voralmar Mas d'en Gran
Apartaments Voralmar Mas d'en Gran
Apartaments Voralmar Mas d'en Gran
Apartaments Voralmar Mas d'en Gran
Apartaments Voralmar Mas d'en Gran
Apartaments Voralmar Mas d'en Gran
Apartaments Voralmar Mas d'en Gran
Apartaments Voralmar Mas d'en Gran
Apartaments Voralmar Mas d'en Gran
Apartaments Voralmar Mas d'en Gran
Apartaments Voralmar Mas d'en Gran
Apartaments Voralmar Mas d'en Gran
Apartaments Voralmar Mas d'en Gran