INFORMACIÓ GENERAL

L’establiment carregarà el 25% de l’import total al moment de fer la reserva, import reemborsable si es cancel·la la reserva 30 dies abans de la data d’arribada. Cas d’anul·lar o modificar passats aquets 30 dies el 25% no es reemborsarà. Cas de no presentar-se, es carregarà la totalitat de la reserva.

 

L’establiment cobrarà un import fix de 150€ per apartament el dia de l’arribada en concepte de dipòsit, import parcialment reemborsable.

 

Grups menors de 25 anys l’establiment els cobrarà 100€ per persona en concepte de dipòsit, import parcialment reemborsable.

 

ATENCIÓ: La recepció esta centralitzada a Voralmar Mas d'en Gran Apartaments, a la Avgda. Diputació 170 Esc. D 1º-3ª.


Taxes Establiments Turistics (Llei 5/2012 Generalitat de Catalunya)

Impost sobre les estades en establiments turistics, aprovat per la llei 5/2012 del 20 de març de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turistics, rev. DOGC nro. 7340 de data 30-03-2017.

 

Tarifa per persona i dia, amb un màxim de 7 dies en habitatges d'ús turístic es de: 0,90 € + IVA