En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

Denominació Comercial:
VORALMAR-MAS D'EN GRAN APARTAMENTS
Avinguda Diputació, 170 Esc D 1 º -3 ª
43850-CAMBRILS

Telèfon: 0034664406990
Fax.: 0034977381545
Correu electrònic: voralmar-masdengran@voralmar-masdengran.es

Denominació Fiscal:
CHIC & BASIC PATRIMONI S.L.
Número d'identificació fiscal: B-43699545

Domicili fiscal:
C / Doctor Frias, 3  2º-C
43850 CAMBRILS

 

www.voralmar-masdengran.es al igual que www.voralmar.com, és un domini d'Internet i marca registrada, el propietari és la societat mercantil CHIC & BASIC PATRIMONI, SL, amb domicili a aquests efectes a la ciutat de Cambrils (Tarragona), codi postal, 43850, carrer Cardenal Vidal i Barraquer, 17; CIF núm. B-43699545, i inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Tom 1808, Foli 215, Fulla n º T25277, Inscripció 1 ª, (d'ara endavant, CHIC & BASIC PATRIMONI SL).
L'objecte principal del lloc web www.voralmar-masdengran.es al igual que www.voralmar.com, és l'oferiment de serveis d'allotjament en diferents hotels, hostals, pensions i apartaments que CHIC & BASIC PATRIMONI SL posseeix i gestiona a les ciutats de Cambrils. A través del lloc web www.voralmar.com, l'usuari pot tramitar en línia les reserves per allotjar als apartaments de l’esmenta’t establiment en les dates que desitja o segons la disponibilitat existent.

1) CONDICIONS GENERALS

Aquestes Condicions Generals regulen el funcionament del serveis del lloc web www.voralmar.com que CHIC & BASIC PATRIMONI SL posa a disposició de l'usuari. La utilització del lloc Web atribueix la condició d'usuari, i suposa l'acceptació plena i sense reserves de l'usuari de totes i cadascuna de les Condicions Generals. Si l'Usuari no està d'acord amb les Condicions Generals, no tindrà dret a utilitzar el lloc web www.voralmar.com. Així mateix, la visita al lloc web www.voralmar.com i la consulta dels serveis que CHIC & BASIC PATRIMONI SL ofereix pressuposa l'acceptació de les presents Condicions Generals. Cada vegada que l'usuari contracti un dels serveis que ofereix el lloc web www.voralmar.com, se li aplicaran les Condicions Particulars de Contractació i es demanarà a l'usuari la lectura prèvia de les presents Condicions Generals, les Condicions Particulars de Contractació i la prova d'acceptació de les mateixes.

2) ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB ÉS GRATUÏT

La prestació del servei del lloc web per part de CHIC & BASIC PATRIMONI SL, l'usuari té caràcter gratuït i no exigeix
​​la prèvia subscripció o registre. En tot cas, el registre de l'usuari només és requerit quan l'usuari realitza alguna consulta en relació amb el lloc web www.voralmar.com o quan es contracta algun dels serveis oferts en el lloc Web. Per a aquests supòsits l'usuari haurà d'emplenar el corresponent formulari on-line disposat exclusivament, bé per realitzar la cerca o bé per a formalitzar la contractació d'algun dels serveis. El formulari per a la contractació dels serveis es regeix per les seves pròpies condicions particulars i Avís Legal de Tractament de Dades.

3) MODIFICACIONS EN EL LLOC WEB O EN ELS PRODUCTES I / O SERVEIS.

CHIC & BASIC PATRIMONI S.L. es reserva el dret a modificar unilateralment i en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació o configuració del lloc web, així com dels serveis, condicions generals i particulars. Aquestes modificacions seran per millorar els serveis de l'usuari, segons les tendències de mercat. Les variacions en les condicions dels serveis no tindran caràcter retroactiu per a aquells serveis ja adquirits per l'usuari.


4) ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB I SERVEIS. 

 

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i els serveis de conformitat a la Llei, i les presents Condicions Generals, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web www.voralmar.com, el contingut i els serveis que s'ofereixen en ell amb fins o efectes il · lícits, contraris al contingut d'aquestes Condicions Generals, lesives dels drets i interessos de tercers, o que de  qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o perjudicar el lloc web, el seu contingut o els serveis o impedir la normal utilització o gaudi del lloc web per altres usuaris. L'usuari s'haurà d'abstenir d'obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, programari i, en general, qualsevol classe del material accessible a través del lloc web o dels serveis, utilitzant mitjans diferents dels que s'hagin posat a la seva disposició, o en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet. L'usuari s'haurà d'abstenir de manipular dades identificatives del concepte CHIC & BASIC PATRIMONI SL, així com el
contingut i els serveis que s'ofereixen el lloc web
www.voralmar.com. L'usuari s'haurà d'abstenir de manipular els dispositius tècnics de protecció de continguts o d'informació, i en general de configuració de l'espai web www.voralmar.com. CHIC & BASIC PATRIMONI S.L. es reserva el dret de denegar l'accés a la pàgina Web www.voralmar.com, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o les Condicions Particulars de Contractació que resultin de l'aplicació en cada moment.

5) USOS DE DADES FACILITADES PER L'USUARI, INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 

Identitat: CHIC & BASIC PATRIMONIO, SL

Dir. Postal: C/ Cardenal Vidal i Barraquer, 17 - Cambrils 43850 (TARRAGONA)

Telèfon: 664406990

Correu electrònic: voralmar-masdengran@voralmar-masdengran.es

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

CHIC & BASIC PATRIMONIO, SL tracta la informació que faciliten els Interessats amb les següents finalitats:

a) Clients: Gestió i administració derivada de la contractació dels productes i serveis pels nostres clients, així com el compliment de les disposicions vigents relatives al registre d'entrada de viatgers

b) Contactes: Manteniment de la llibreta d'adreces. Gestió de les comunicacions de l'empresa, com ara contestar a les sol·licituds d'informació, aclariments o dubtes i comunicació amb clients.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

En el cas dels clients, la base legal per al tractament de les seves dades és el contracte d'encàrrec d'estada, així l'obligació legal de registre i comunicació de les persones que s’allotgen als establiments d’hostalatge.

En la resta de casos, la base legal per al tractament és el consentiment de l'interessat.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 

Les dades dels clients seran comunicades a la Direcció General de la Policia en compliment de l’obligació de registre i comunicació de les persones que s’allotgen als establiments d’hostalatge.

Les dades d'altres usuaris no es comunicaran a tercers, excepte en els casos legalment previstos o quan vostè ens ho autoritzi expressament. El responsable del fitxer no cedirà les seves dades per a la seva utilització amb finalitats comercials.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si CHIC & BASIC PATRIMONIO, SL està tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Els Interessats tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

 

En determinades circumstàncies, els Interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els Interessats poden oposar oposar-se al tractament de les seves dades. CHIC & BASIC PATRIMONIO, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de posibles reclamacions.

 

L'Interessat té també dret a retirar el consentiment prestat per al tractament de les dades i presentar

reclamació davant l'autoritat de control a www.agpd.es.

 

Vostè pot exercir els seus drets dirigint-se a C/ Doctor Frias, 3, 2-C 43850 Cambrils (TARRAGONA).

Email: voralmar-masdengran@voralmar-masdengran.es, adjuntant còpia del document que acrediti la seva identitat.

 

 

6) SUBSCRIPCIÓ DE MENORS.

No es permetrà la subscripció a menors de 18 anys que no estiguin autoritzats expressament i degudament pels seus pares. Si algun registre revela que l'usuari és menor d'edat no autoritzat pels seus pares, CHIC & BASIC PATRIMONI SL, es reserva el dret de no atendre o bé de notificar als pares del menor la seva intenció de demanar certes dades personals del menor. En qualsevol moment, els pares del menor podran revisar, cancel·lar o denegar la recollida addicional de les dades personals del menor d'edat per mitjà d'un missatge a la següent adreça de correu electrònic
voralmar-masdemgran@voralmar-masdengran.es
o a l'adreça del domicili de CHIC & BASIC PATRIMONI SL.

7) LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS.

CHIC & BASIC PATRIMONI S.L. no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic. CHIC & BASIC PATRIMONI  S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la presència de virus o/a la presència d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. CHIC & BASIC PATRIMONI S.L. farà el possible per garantir la seguretat de la informació que sigui facilitada pels usuaris. Tanmateix, no pot garantir que les transmissions d'informació siguin totalment segures. Sense perjudici dels nivells de seguretat de protecció, les dades de caràcter personal legalment requerits, la instal·lació de tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades, l'usuari sap i coneix que la seguretat en l'entorn d'Internet no pot ser garantida al cent per cent. CHIC & BASIC PATRIMONI S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts del lloc web www.voralmar.com

8) LLEI I JURISDICCIÓ.

Aquestes condicions generals, així com qualsevol relació entre vostè com usuari i CHIC & BASIC PATRIMONI SL, es regiran per la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència o contingut d'aquestes Condicions Generals o de les relacions entre l'Usuari i CHIC & BASIC PATRIMONI SL, ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Tarragona.

HE LLEGIT I ACCEPTAT LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB
WWW.VORALMAR.COM A LA MEVA CONDICIÓ D'USUARI.